۱۶:۲۴ - یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱
رادیو دانشگاه   

با توجه به راه اندازی سرور جدید اکانتینگ دانشگاه درسترسی کاربران محترم به شرح ذیل می باشد:

1- دانشجویان : سرعت 512k بدون محدودیت زمانی با حجم روزانه 300MB 

* گروه دانشجویان از ساعت 12 شب تا ساعت 7 صبح  بدون محدودیت زمانی و حجمی می باشد